Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Tradicija obučavanja učitelja povezana s razvojem osnovnoškolskoga (pučkoga) obrazovanja  datira od 1874. Zapravo se, prema Zakonu o ustroju pučkih škola i preparandija za pučko učiteljstvo u Slavoniji i Hrvatskoj, 1874. školovanje učitelja podiže na trogodišnje, a 1888. na četverogodišnje školovanje. Sustavna institucionalna izobrazba učitelja u Osijeku traje neprekidno od 1893. kada je osnovana Učiteljska škola. Ta je ugledna odgojno-obrazovna ustanova odigrala značajnu ulogu u školovanju učitelja te razvoju prosvjete u Osijeku, Slavoniji i Republici Hrvatskoj. Duboko se ukorijenila u djelovanje prosvjetnih ustanova koje su se razvile na njezinim temeljima. Akademske godine 1961./1962. započela je s radom Pedagoška akademija koja je akademske godine 1977./1978. prerasla u Pedagoški fakultet.

Puni naziv: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

WEB: www.foozos.hr

Naručitelj: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti