Ključevi Majić

Obrt je osnovao moj otac davne 1956. godine i do 1973. godine bavio se brušenjem reznog alata i medicinskih instrumenata.
1973. godine nabavljaju se prvi strojevi za izradu ključeva i alati za otvaranje i popravak brava.
1994. godine nakon završene više škole strojarskog fakulteta u Zagrebu preuzimam obrt za izradu ključeva. Stalno ulažemo u nove alate i pograme za izradu auto ključeva, tako da smo danas u stanju izraditi i kodirati ključ za većinu najnovijih tipova automobila.

Puni naziv: Ključevi Majić

WEB: www.kljucevimajic.hr

Naručitelj: Ilija Majić