DT Gradnja d.o.o.

DT Gradnja d.o.o. je poduzeće osnovano 2017. g. u Slavonskom Brodu. Osnovna djelatnost poduzeća je pružanje usluga iz područja projektiranja i građenja građevina te stručnog nadzora u graditeljstvu

Puni naziv: DT Gradnja d.o.o.

WEB: www.dtgradnja.hr

Naručitelj: Dejan Sundać