Jezici

Portal "Jezici" veleučilišta u Slavonskom Brodu, gdje se polaznici mogu prijaviti na tečaj učenja stranih jezika

Puni naziv: Jezici - VUSB

WEB: www.jezici.vusb.hr

Naručitelj: Veleučilište u Slavonskom Brodu

Komentar naručitelja:

Vrh