Vidimose.net

Community koji spaja mlade ljude širom svijeta...!!!! Refresh popularnog informativnog community portala www.vidimose.net , pridružite se i vi „vidimose.net“... i budite dio svega !!! Informativni community potral "VIDIMOSE" vam nudi atraktivne informacije o događajima , partijima , koncertima i zbivanjima unutar i izvan domovine također video galeriju domaćih hita i ostalog . Community portal "vidimose.net" je portal koji spaja dijasporu sa maticom putem social network poput Facebook-a ! Koristite u njemu EVENTKALENDAR za terminiranje koncerta,
diskoteka i ostalih slavlja. Također vam nudi BOOKING DOMAĆE ESTRADE i internacionalnih DJ-a,foto i video galerija velikih dogadaja i vrlo bogato izrađeni social network gdje svaki korisnik može svoj profil individualno i opširno pohraniti.
Uz sve to, mozete vrlo povoljno realizirat svoj osoban webportal na kojem možete objavljivat svoje evente i generirat svoju VIP Guestlist . Pošalji te nam upit vezano uz reklamiranje vašeg događaja , dizajniranje i izradu vasih flayer-a i plakata te usulge fotografiranja našeg „vidimose“ promo tima !! Za svakoga ponešto, a tako i za naše kulturno-sportske udruge koje mogu podijeliti informacije putem našeg portala i uspostavit kontakt sa hrvatskim udrugama širom svijeta, ...cilj nam je što više približiti mlade ljude i okupiti ih na jednome mjestu, na kojem mogu imati sva izvješća i informacije iz lijepe naše te ostalih država ma gdje nas sudbina odbacila!
Vas vidimose.net team!!!

Puni naziv: Community portal Vidimose.net

WEB: www.vidimose.net

Naručitelj: Robert Špehar

Komentar naručitelja: (još nema komentara...)

Vrh